Doping ve sportu

Autor: Hynek Hausman

Jaký je váš věk?

Jaké je vaše pohlaví?

Jste sportovec, rekreační sportovec nebo nesportovec?

Víte, co je to doping?

Vysvětlete (definujte) co je to doping.

Znáte nějaké druhy povoleného (legálního) dopingu?

Uveďte které.

Znáte nějaké druhy zakázaného (nelegálního) dopingu?

Uveďte které.

Užíval jste někdy doping vy osobně?

Znáte někoho z vašich přátel, kdo užívá nebo užíval dopingové látky?

V jakém sportu se podle vás nejvíce dopuje?

Myslíte si, že sportovci kteří dopovali, mají mít opětovnou šanci se vrátit zpět, anebo mají dostat doživotní distanc?

Myslíte si, že k vyššímu sportovnímu úspěchu je potřeba mimo jiné i braní dopingových látek?

Myslíte si, že můžete dopovat takovým způsobem, aniž by jste utrpěli nějaké vážnější zdravotní problémy?