Doping ve sportu - Výsledky ankety

Autor: Hynek Hausman

Jaký je váš věk? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Jaké je vaše pohlaví? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Jste sportovec, rekreační sportovec nebo nesportovec? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Víte, co je to doping? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Vysvětlete (definujte) co je to doping. (Textová odpověď, povinná otázka)

Zodpovězeno: 68x (88%)

Znáte nějaké druhy povoleného (legálního) dopingu? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Uveďte které. (Textová odpověď, povinná otázka)

Zodpovězeno: 25x (32%)

Znáte nějaké druhy zakázaného (nelegálního) dopingu? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Uveďte které. (Textová odpověď, povinná otázka)

Zodpovězeno: 26x (34%)

Užíval jste někdy doping vy osobně? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Znáte někoho z vašich přátel, kdo užívá nebo užíval dopingové látky? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

V jakém sportu se podle vás nejvíce dopuje? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Myslíte si, že sportovci kteří dopovali, mají mít opětovnou šanci se vrátit zpět, anebo mají dostat doživotní distanc? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Myslíte si, že k vyššímu sportovnímu úspěchu je potřeba mimo jiné i braní dopingových látek? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)

Myslíte si, že můžete dopovat takovým způsobem, aniž by jste utrpěli nějaké vážnější zdravotní problémy? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 77x (100%)