Povědomí o jaderných zbraní

Autor: Pavlína Vomáčková

Anketa je součástí seminární práce o jaderných zbraní.

Jaké je Vaše pohlaví?

Kde pracujete?

Kolik je Vám let?

Zajímáte se o dění okolo jaderných bomb?

Cítíte se v ČR neohroženi jaderným konfliktem?

Cítili byste se bezpečněji, kdyby měla ČR svůj vlastní jaderný arsenál?

Myslíte si, že vynález jaderných bomb byl pozitivním a přínosným?

Cítíte se ohroženi nynější světovou situací okolo jaderných bomb?

Budí u Vás jaderný arsenál světových mocností respekt?

Myslíte si, že je nebezpečná politika skrz jaderné zbraně?

Myslíte si, že by měl jaderný konflikt mezi KLDR a USA vliv na ČR?

Myslíte si, že světové mocnosti zneužívají vlastnictví jaderného arsenálu jako prostředek k vyhrožování?

U které země podle Vás hrozí zneužití jaderné bomby?

U které země podle Vás nejpravděpodobněji hrozí zahájení jaderného válečného konfliktu na jinou světovou mocnost?

U které země Vám přijde nejnebezpečnější držení jaderných zbraní?

U které země Vám přijde nejbezpečnější držení jaderných zbraní?

Cítili byste se v případě jaderného konfliktu bezpečněji v jiné zemi?