Chování psů v útulcích

Autor: Michaela Hrdá

Anketa ke zpracování bakalářské práce na téma "Chování psů v útulcích"

Pohlaví

Adoptoval(a) jste si psa z útulku?

Jaký byl věk adoptovaného psa?

Jaké bylo pohlaví adoptovaného psa?

Byl pes/fena kastrovaný/á?

Prožil pes nějaké trauma, pokud je Vám známo?

Vyskytovalo se u adoptovaného psa problémové chování?

Uveďte, jaké problémové chování pes projevoval?

Jak se pes choval při Vašem příchodu do útulku?

Jak dlouho byl před adopcí pes v útulku umístěn?

Navštívil/a jste psa v útulku před adopcí více než jednou?

Byl ve Vaší domácnosti v době adopce ještě jiný pes?

Jak se projevovalo chování adoptovaného psa vůči psu, kterého jste již v domácnosti měl/a?

Jak se projevovalo chování adoptovaného psa pro příchodu do nového domova?

V případě problémového chování, za jak dlouhou dobu jste vypozoroval/a zlepšení tohoto chování po příchodu do nového domova?