Chování psů v útulcích - Výsledky ankety

Autor: Michaela Hrdá

Anketa ke zpracování bakalářské práce na téma "Chování psů v útulcích"

Pohlaví (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Adoptoval(a) jste si psa z útulku? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Jaký byl věk adoptovaného psa? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Jaké bylo pohlaví adoptovaného psa? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Byl pes/fena kastrovaný/á? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Prožil pes nějaké trauma, pokud je Vám známo? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Vyskytovalo se u adoptovaného psa problémové chování? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Uveďte, jaké problémové chování pes projevoval? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Jak se pes choval při Vašem příchodu do útulku? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Jak dlouho byl před adopcí pes v útulku umístěn? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Navštívil/a jste psa v útulku před adopcí více než jednou? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Byl ve Vaší domácnosti v době adopce ještě jiný pes? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Jak se projevovalo chování adoptovaného psa vůči psu, kterého jste již v domácnosti měl/a? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

Jak se projevovalo chování adoptovaného psa pro příchodu do nového domova? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)

V případě problémového chování, za jak dlouhou dobu jste vypozoroval/a zlepšení tohoto chování po příchodu do nového domova? (Vyberte jednu možnost, povinná otázka)

Zodpovězeno: 146x (100%)