Průzkum spokojenosti

Anketa spokojenosti se službami knihovny

Jak často navštěvujete prostory knihovny?

Využíváte webové stránky knihovny?

Knihovnu a její služby využívám pro:

Jste spokojeni s rozsahem půjčovní doby?

Co Vám na půjčovní době knihovny nevyhovuje?

Jste spokojeni s následujícími službami knihovny?

Velmi Spíše ano Spíše ne Ne Nevyužívám
Výpůjční služby
Přístup k internetu
Meziknihovní služby
Kulturní a vzdělávací akce

Jste spokojeni s nabídkou knih a časopisů?

Velmi Spíše ano Spíše ne Ne Nevyužívám
Beletrie
Naučná literatura
Časopisy
Dětská literatura

Máte nějaké připomínky a náměty k nabídce knih a časopisů?

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?

Jste muž, žena?

Do které kategorie patříte?

Případné dotazy a podměty ke zlepšení napište prosím zde: