Muži na rodičovské dovolené

Dlouhodobý výsledek dotazníku bude sloužit k účelům zjištění a zavedení informací do maturitní práce v oboru pedagogika/psychologie. Hlasování je anonymní.

Jaké je vaše pohlaví?

Jaký je váš věk?

Znáte nějakého muže, který je či byl na rodičovské dovolené?

Myslíte, že je vhodné, aby muž absolvoval rodičovskou dovolenou?

Myslíte, že muž na rodičovské dovolené může mít negativní dopad na psychiku dítěte?

Co vidíte jako nejzávažnější dopad na dítě, pokud rodičovskou dovolenou absolvuje otec namísto matky?