Pravidla pro používání portálu www.anketovnik.cz

 1. Anketou se rozumí všechny druhy průzkumů, dotazníků a anket, které lze vytvořit pomocí portálu www.anketovnik.cz
 2. Anketu si smí vytvořit každý, kdo neporušuje tato pravidla.
 3. Ankety vytvářejí uživatelé, provozovatel nemá na jejich obsah žádný vliv, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
 4. Anketa nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné právní předpisy.
 5. Anketa nesmí obsahovat podporu ani propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka.
 6. Nepřípustné je do anket vkládat urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
 7. Je zakázáno propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
 8. Při tvorbě ankety musí uživatel respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či soukromé informace o nich.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout výsledky ankety uživateli, který porušuje tato pravidla.
 10. Poskytnutím údajů při vytváření ankety uživatel souhlasí s tím, aby je provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zpracovával, a to za účelem jejich interního využití (např. poslání výsledků), jakož i pro marketingové účely své vlastní.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu poskytované služby zrušit a neumožnit přístup ke stránkám týkajících se těchto služeb.
 12. Tato pravidla se mohou měnit a jsou pro uživatele www.anketovnik.cz závazná od okamžiku jejich zveřejnění.

Datum poslední aktualizace: 9. 12. 2012
Děkujeme, že je dodržujete.